Itsensä johtamisen valmennus

ITSENSÄ JOHTAMINEN

Itsensä johtamisen valmennuksessa opitaan ajanhallintaa, asettamaan selkeitä tavoitteita, tekemään toimintasuunnitelmia työtehtävien edistämiseksi ja tuntemaan paremmin itseä ja omia vahvuuksia. Itsensä johtamiseen kuuluu myös kyky tunnistaa, miten ajatukset ja tunteet vaikuttavat tekemiseen. Työpajat ja workshopit voivat fokusoitua myös yhteistyön ja vuorovaikutuksen lisäämiseen, jolloin koko työyhteisön tai tiimin voimavarat lisääntyvät.
Yritysvalmennuksissa on usein kyse intensiivisestä muutostyöskentelystä. Valmennukset toteutetaan työpajoina ja keskustelujen kautta. Hyvän vuorovaikutuksen ja selkeiden tavoitteiden avulla muutos ja kasvu mahdollistuvat, aiemmista toimintamalleista voi irtautua ja luoda kokonaan uutta.

VALMENNUKSESTA SANOTTUA

  • Itsensä johtaminen ja tavoitteellisuus, 2021, osallistujapalaute
    Sisältö oli rautaa – hyvin jäsennetty. Yleisön aktivoinnit kivoja. Ja hyvin tartuit keskusteluun chatissa.
  • Ministeriöiden valmennus, 2017, osallistujapalaute
    Johdanto aiheeseen hyvä ja alussa tuli selväksi mitä valmennuksella tavoitellaan. Hyvää oli myös keskustelu ja esimerkit, ratkaisukeskeisyys keskiössä ja tavoitteiden asettaminen.
  • Helsingin kaupunki, sihteerit, 2019, osallistujapalaute
    Mukavan oloinen vetäjä, joka esiintyi luontevasti. Aihe sopii varmasti jokaiseen työpaikkaan.

SISÄLTÖJÄ

Tavoitteellisuus ja suunnitelmallisuus
Millainen on hyvä ja toimiva tavoite?
Toimintasuunnitelma tavoitteen tueksi
Ajankäytön strategiat työnteon hallinnassa
Kaaoksesta hallintaan
Täydellinen työpäivä – oman työn johtaminen
Rutiinityöt, sälä ja keskittymistyö
Ajanhallinnan apukeinot top 10
Ajatusten ja tunteiden johtaminen työssä
Kiireestä flow-tilaan
Tunnesäätelyn avaimet
Vuorovaikutus – Mitä tuot työyhteisöön

TILAA BLOGI JA SEURAA TAPAHTUMIA

Näyttöjä työstäni: Luettavaa ja kuunneltavaa
0
Tietokirjoja
0
Esiintymisiä
0
Media-vierailuja