Puheenvuoro tai workshop tilaisuuteesi

PUHUJA TILAISUUTEESI

Kaipaatko tilaisuuteesi kokenutta ja inspiroivaa puhujaa itsensä johtamisen teemoista? Aikaansaaminen, ajanhallinta, tunnetaidot, ajatusten ja tunteiden johtaminen sekä vuorovaikutustaidot ovat tärkeitä taitoja itseohjautuvuuden lisääntyessä. Virtuaalinen vuorovaikutus ja erilaiset etäkommunikaation muodot ovat keskeisiä yhä useammassa työtehtävässä. Sen haasteet ja toisaalta mahdollisuudet kiinnostavat tässä ajassa, kun etätyö ja kommunikaatio etäyhteyksillä lisääntyvät. Teemoja voidaan käsitellä luentotyyppisesti tai enemmän harjoituksiin ja käytäntöön painottaen. Puheenvuorot voidaan toteuttaa lähi- tai etätoteutuksena.

PUHEENVUORO

  • Puheenvuoro tilaisuuteesi
    Toivomasi pituinen puheenvuoro kiinnostavista aiheista räätälöitynä kohdeyleisölle.
  • Luento
    Itsensä johtamisen teemoista tietopohjainen luento, jossa taustalla syvällinen ymmärrys aiheesta julkaistujen tietokirkjojen pohjalta sekä pitkä kokemus asiakastyöstä. Virtuaalisen vuorovaikutuksen aihepiiristä teoriaan pohjautuva luento, joka voidaan suunnitella sisältämään myös runsaasti käytännön harjoituksia.
  • Työpaja tai workshop
    Käytännönläheinen ja harjoituksia sisältävä puheenvuoro, jossa teemoja lähestytään osallistujien näkökulmasta. Tarpeen mukaan voidaan toteuttaa useamman työpajan sarjana sisältäen ennakkotehtäviä ja väliharjoituksia.

PUHEENVUOROISTA SANOTTUA

Työpaja oli kohdennettu nimenomaan meidän tarpeisiin ja antoi hyviä käytännön vinkkejä perustyöhömme. Hyödyllistä oli erityisesti Kirjoittamalla viestiminen. Yksikössämme käytetään paljon sähköpostia asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa viestimiseen, joten tämä osuus oli loistava ja antoi hyviä ajatuksia ja käytännön vihjeitä jokapäiväiseen toimimiseen.

Monipuolisesti lähestyttiin käsiteltävänä olevaa asiakokonaisuutta. Webinaarit olivat hyviä ja pienryhmätyöskentely täydensi niiden antia.

Valmentaja oli innostunut ja toteutus oli todella keskusteleva ja aktiivinen

TILAA BLOGI JA SEURAA TAPAHTUMIA

Näyttöjä työstäni: Luettavaa ja kuunneltavaa
0
Tietokirjoja
0
Esiintymisiä
0
Media-vierailuja