Työnohjaus

Yksilö- tai ryhmätyönohjaus

Työnohjaus on oman työn tutkimiseen, arviointiin ja kehittämiseen perustuva prosessi. Siinä voidaan tutkia työhön, työyhteisöön tai omaan itseen ja omaan työrooliin liittyviä kysymyksiä luottamuksellisesti. Olen työnohjannut psykologeja vuodesta 2007 alkaen. Osaamistani olen laajentanut työ- ja organisaatiopsykologian ja valmennuksen opinnoilla, sekä työnohjaamalla eri alojen työntekijöitä ja yrittäjiä. Työnohjausta voidaan toteuttaa yksilötyönohjauksena, tiimille tai työyhteisölle. Minulla on psykologin, psykoterapeutin ja kouluttajapsykoterapeutin pätevyydet, joten työnohjaan myös terveydenhuollon ja sosiaalialan työntekijöitä, psykoterapiakoulutuksessa opiskelevia.

TYÖNOHJAUS

  • Työnohjaus sopii
    Sinulle, joka haluat oppia ja kehittyä työssäsi
  • Työnohjaus kehittää
    Tavoitteiden ja työroolien selkiyttämisessä, oppimista ja muutoskykyä työssä, työskentelyn sujuvoittamista ja jaksamista työssä.
  • Organisaation työnohjauksessa
    Yhteiset tavoitteet selkiytyvät, tehtävät ja roolit jäsentyvät yksilön, ryhmän ja organisaation tasolla, johtaminen ja yhteistyö kehittyvät, tuottavuus ja kilpailukyky saavat mahdollisuuden kasvaa.

TYÖNOHJAUKSESTA SANOTTUA

Olin tutustunut aiemmin työurallani Satuun, joka teki tuolloin minuun suuren vaikutuksen omalla myönteisella ja ratkaisukeskeisellä ohjaustyylillään. Olen myös itse työnohjaaja, ja fasilitoinut runsaasti aikaisemmissa työrooleissani. Niinpä kun päätin perustaa oman yritykseni, mieleeni tuli heti Satu ohjaamaan minua yrittäjäurani alkuun! En olisi voinut tehdä parempaa valintaa. Satu auttoi minua konkretisoimaan haavettani hyvillä näkökulmilla ja kysymyksillä. Koin ohjauksen erittäin voimaannuttavaksi ja konkreettiseksi. Ohjauksessa sain isoja oivalluksia, joista on ollut minulle paljon iloa ja hyötyä yrittäjäuran alussa. Voin lämpimästi suositella Satua!

Palaute yksilötyönohjauksesta, 2018

Satu on empaattinen, erinomainen kuuntelija ja tulee tosi nähty ja ymmärretty olo. Odotan aina tapaamisia innolla ja ne on sellaisia arjen henkireikiä, jossa saa vaan olla oma itseni ilman paineita.
Jaksan töissä huomattavasti paremmin, kun tiedän että mulla on paikka jossa saan aina tarvittaessa purkaa asioita turvallisessa ympäristössä. Tämä ottaa myös paineita pois mun esihenkilöltä, ja olen itse rennompi ja motivoituneempi esihenkilönä, mikä toivottavasti heijastuu koko organisaatioon.

Palaute yksilötyönohjauksesta, 2021

TILAA BLOGI JA SEURAA TAPAHTUMIA

Näyttöjä työstäni: Luettavaa ja kuunneltavaa
0
Tietokirjoja
0
Esiintymisiä
0
Media-vierailuja