Merkintöjä mukavuusalueen ulkopuolelta

Merkintöjä mukavuusalueen ulkopuolelta

Helpolla pääseminen on lopulta vain tylsää. Kun teemme yhä enemmän mielekkäitä asioita ja vieläpä kehitymme niissä, saamme todellista tyydytystä elämässä. Jokainen nauttii siitä, kun pääsee käyttämään omia kykyjään ja potentiaaliaan jonkin itselle merkityksellisen parissa. Flow-tilaan pääseminen edellyttää, että tehtävä on riittävän haastava. Paras palkinto on se fiilis, kun huomaa pystyvänsä johonkin, joka vielä hetki sitten tuntui mahdottomalta.

Oletko miettinyt, mikä saa ihmisen vaihtamaan alaa tai työpaikkaa, vaikka sinänsä kaikki on ”ihan hyvin”? Minkä takia jotkut jättävät vakituisen työpaikan ja hyppäävät epävarmaan yrittäjyyteen? Miksi monet lähtevät kerta toisensa jälkeen uusiin opintoihin, vaikka osaaminen olisi sinänsä ihan riittävällä tasolla? Mikä saa ihmisen lähtemään mukavasta asunnostaan vaellusretkelle pelkkä reppu selässään? Minkä vuoksi extreme-lajit kasvattavat suosiotaan, vaikka niissä voi joutua jopa hengenvaaraan? Miksi emme tyydy voimaan hyvin, vaan etsimme jatkuvasti uusia haasteita?

Väistämättä mieleen tulee ajatus, että ihmisen mieli on käsitetty jotenkin väärin. Eikö meidän pitäisi nyt vaan elellä tyytyväisinä hyvinvointivaltiossamme ja unohtaa turhat haihattelut? Positiivinen psykologia tarjoaa vastauksia kysymyksiin ihmisen jatkuvasta pyrkimyksestä haastaa itsensä.

Merkityksellisyys

Merkityksellisyyden tunne on jotakin, jota on vaikea selittää tyhjentävästi. Erään tarinan mukaan kaksi miestä hakkasi kiviä työmaalla. Kysyttäessä ensimmäinen kertoi hakkaavansa kiviä seinää varten ja kertoi työn olevan raskasta ja vaivalloista. Toinen kertoi ylpeänä rakentavansa katedraalia. Jälkimmäinen ymmärsi työnsä laajemman merkityksen. Vaikka työ oli samaa, toisella miehellä oli työssään merkityksellisyyden tunne, ja toisella ei.

Tämä tunne ei ilmesty meille annettuna, vaan edellyttää jonkinlaista prosessia mielessämme. Alanvaihtajat ovat esimerkki siitä, miten moni kokee halua tehdä jotakin aiempaa merkityksellisempää työssään. On luonnollista, että itselle merkitykselliset asiat ja tavat toteuttaa niitä alkavat kirkastua silloin, kun elämänkokemusta on jo kertynyt jonkin verran. Toisaalta saman työn voi myös kokea hyvin eri tavoilla, kuten tarinakin osoittaa.

Tärkeintä on se, mikä tapahtuu mielessä ja miten asioihin suhtaudumme. Merkityksen tunnetta voi tuoda yhtä hyvin uudet opinnot kuin alanvaihtokin. Tärkeintä on tunne, että pystyy omalla tekemisellään vaikuttamaan johonkin itselleen tärkeään asiaan. Se voi toteutua yhtä hyvin työssä kuin vaikka kotipiirissä, jossa vaikka lasten kasvatus voi tuoda merkityksen tunnetta.

Potentiaali

Nuoruudessa meillä on tapana vertailla itseämme muihin koulussa. Opinnoissa kuitenkin keskitytään tiedollisiin ja taidollisiin ominaisuuksiin, eikä syvemmälle itseen tutustumiselle ole varattu omaa oppiainetta. Itsetuntemus ja oman potentiaalin ymmärtäminen kehittyvät pikkuhiljaa elämän varrella ja moni voi löytää itsensä työstä, jossa oma potentiaali ei pääse parhaalla tavalla käyttöön.

Koulu tai opiskelu eivät välttämättä tarjoa kaikille sopivasti mielekkäitä haasteita. Eri kehitysvaiheissa lapsella tai nuorella saattaa olla niin paljon muitakin haasteita, ettei mielestä löydy sopivasti tilaa kehittää omaa potentiaalia. Tämä saattaa johtaa alisuoriutumiseen, johon sitten törmää vasta myöhemmin, kun huomaa tylsistyvänsä liian helpossa työssä.

Aikaansaamisen taidot ovat myös esimerkki siitä, miten monella tavalla potentiaali kehittyy vasta elämänkokemuksen ja työkokemuksen myötä. Kouluvuosina sisäinen motivaatio saattaa olla hukassa ja löytyä vasta myöhemmin. Vasta kun löytää itselleen mielekkään tekemisen pariin voi todella huomata, mihin kaikkeen pystyy. Kun aikaansaamisen taidot ovat hallussa, voi toteuttaa mitä tahansa, kunhan hyväksyy että jonkin verran vaivaakin on nähtävä. Tosin juuri tämä vaivannäkö saattaa olla se elämän suola.

Flown kokeminen

Flow-kokemukset liitettiin aikaisemmin taiteeseen ja luovan työn tekemiseen. Tarkemmin ajateltuna melkein mikä tahansa työ voi olla luovaa, mutta erityisesti sitä edellyttävät monet tieto- ja asiantuntijatyötehtävät. Kun itseohjautuvuus työssä lisääntyy, jää jokaiselle enemmän mahdollisuuksia päättää itse, millä tavoin päätyy toivottuun lopputulokseen.

Helpolla pääseminen on flown kannalta huono strategia. Parhaiten siihen johtaa tekeminen, joka on hiukan haastavaa, eli sopivasti mukavuusalueen ulkopuolella. Silloin taidot kehittyvät, opimme uutta ja tekeminen sujuu kuin huomaamatta, kun keskitymme olennaiseen, eli tekemiseen itseensä. Ajan kuluminen unohtuu ja mielekkyyden tunne on huipussaan.

Positiivisessa psykologiassa on tutkittu uppoutumista, joka voidaan saavuttaa monella tapaa. Moni kokee esimerkiksi luonnossa haltioitumisen tunteita, jolloin kokee olevansa osa jotakin suurempaa. Joillekin erityisen koukuttavaa on asettaa jopa itsensä vaaraan, vaikka harrastamalla extreme-lajeja. Niissä selviytyminen haastaa sellaisella tavalla, johon keskimääräisessä arjessa ei ole mitään tarvetta.

Kolme askelta mukavuusalueen ulkopuolelle

Mukavuusalueen ulkopuolelle on monta reittiä. Kaikkein eniten tyydytystä saat, jos teet jotakin itsellesi merkityksellistä ja ylität siinä itsesi. Voit valikoida toteutustavan sen mukaan, että pääset hyödyntämään omia taitojasi ja kykyjäsi.

1.      Mikä sinulle on merkityksellistä? Mitä päämäärää haluat edistää lähipiirissäsi, yhteiskunnassa tai maailmassa? Sinulle merkityksellisiä asioita voit etsiä tekemällä arvoharjoituksia (esim. s. 21, Aikaansaamisen taika työkirja).

2.      Millaisia taitoja, kykyjä tai vahvuuksia sinulla on? Millaisia asioita tekisit, vaikkei siitä makseta palkkiota? Millaisissa tekemisissä haluaisit kehittyä? Voit löytää luontaisia vahvuuksiasi tekemällä vahvuusharjoituksia (esim s. 40, Aikaansaamisen taika työkirja).

3.      Keksi jokin tapa edistää sinulle merkityksellistä päämäärää taitojesi avulla. Aseta sinulle sopivasti haastava tavoite ja laadi suunnitelma sen toteuttamiseksi. Tee jotakin tavoitettasi edistävää joka päivä, tai ainakin joka viikko. Seuraa millaisia vaikutuksia huomaat!

Minä päätin kirjoittaa kesään saakka jatkuvan blogisarjan itsensä johtamisen teemoista. Haluan lisätä ihmisten kykyä toteuttaa itselleen merkityksellisiä asioita elämässään. Kirjoittaminen on minulle mieluisaa tekemistä, jota teen, vaikkei siitä maksettaisi palkkiota. Suunnitelmanani on julkaista blogikirjoitus joka perjantai 14.6. saakka.

P.S. Voit tilata Aikaansaamisen taika työkirjan nyt ennakkotilaushintaan 17,60€, ilman postikuluja tästä.

Pääset myös harjoittelemaan itsensä johtamisen taitoja Aikaansaamisen taika työkirjan harjoitteilla workshopissa Helsingissä 15.5. klo 17.30, linkkaa itsesi mukaan tästä.

P.P.S. Onko sinun tavoitteesi kirjoittaa kirja? Tervetuloa jo kuudetta kertaa toteutuvalle Ideasta tietokirjaksi-kurssille Helsingissä 16.8.2019 klo 9-16. Facebook-tapahtuman löydät tästä ja suoraan ilmoittautumaan pääset täältä

P.P.S. Voit tilata ilmaisen Aikaansaamisen taika –blogin tästä

Saat sähköpostiisi noin kerran kuukaudessa johonkin itsensä johtamisen teemaan keskittyvän blogin, jossa on aina mukana helposti toteutettavia vinkkejä siitä, miten voit parantaa arkeasi heti.