Muut julkaisut

Julkaisujani

Työssäni HUS Psykiatrian ja HUS Tietohallinnon yhteistyöprojektissa vuosina 2009-2016 kehitimme mielenterveyden verkkopalveluita. Rakensimme Mielenterveystalo.fi –nettipalvelun sekä nettiterapiat Suomeen. Osallistuin nettiterapiaohjelmien kehittämiseen alusta saakka ja toimin työssäni myös nettiterapioiden yhtenä käsikirjoittajana. Projektin myötä julkaisimme nettiterapioiden pohjalta kirjoitetut Irti-sarjan kirjat Duodecim-kustantamon kanssa. Kuulun HUS nettiterapioiden tutkimusryhmään väitöskirjatutkijana ja olen pitänyt puheenvuoroja kotimaisissa ja kansainvälisissä kongresseissa, sekä julkaissut vertaisarvioituja artikkeleita kansainvälisissä julkaisuissa. Julkasiluettelostani löydät myös psykoterapia-alan koulutusteni opinnäytetyöt.

JULKAISUT

-> Pihlaja, S. (2021). Valinnan paikka – näin teet parempia päätöksiä. Jyväskylä: Atena.

-> Pihlaja, S., Lahti, J., Lipsanen, J. O., Ritola, V., Gummerus, E. M., Stenberg, J. H. &Joffe, G. (2020). Scheduled Telephone Support for Internet Cognitive Behavioral Therapy for Depression in Patients at Risk for Dropout: Pragmatic Randomized Controlled Trial. Journal of Medical Internet Research, 7:e15732 DOI: 10.2196/15732

-> Pihlaja, S. (2019). Aikaansaamisen taika – työkirja. Jyväskylä: Atena.

-> Pihlaja, S. (2018). Intensive telephone support in guided iCBT for depression in sub-optimally motivated patients. Verbal presentation, International Congress on Psychiatry and Mental Health, Singapore.

-> Pihlaja, S. (2018). Aikaansaamisen taika – näin johdat itseäsi. Jyväskylä: Atena.

-> Pihlaja, S., Stenberg, J-H., Joutsenniemi, K., Mehik, H., Ritola, V. & Joffe, G. (2018). Therapeutic alliance in guided internet therapy programs for depression and anxiety disorders – A systematic review. Internet interventions, 11, 1-10.

-> Stenberg, J-H., Koivisto, E-M., Saiho, S., Pihlaja, S., Halme, S., Helkavaara, M., Joffe, G. & Holi, M. (2016). Irti sosiaalisesta jännittämisestä. Helsinki: Duodecim.

-> Stenberg, J-H., Service, H., Saiho, S., Pihlaja, S., Koivisto, E-M., Holi, M. & Joffe, G. (2015). Irti murehtimisesta. Helsinki: Duodecim.

-> Pihlaja, S. (2014). Metakognitio ja aggressiivisuus epävakaan potilaan psykoterapiassa. Kognitiivinen Psykoterapia 11 (1), 28-47.

-> Pihlaja, S. & Koivisto, E-M. (2014). Nettiterapiahoito vuorovaikutuksen näkökulmasta. Suullinen esitys. Psykologia 2014 –kongressi.

-> Pihlaja, S. (2013). Psykoterapiaan liittyvät hallintakäsitykset ja psykoterapiaan hakeutuminen. Lisensiaatintyö, Helsingin yliopisto.

-> Stenberg, J-H., Service, H., Saiho, S., Pihlaja, S., Koivisto, E-M., Holi, M. & Joffe, G. (2013). Irti alkoholista. Helsinki: Duodecim.

-> Stenberg, J-H., Saiho, S., Pihlaja, S., Service, H., Holi, M. & Joffe, G. (2013). Irti paniikista. Helsinki: Duodecim.

-> Stenberg, J-H., Saiho, S., Pihlaja, S., Holi, M. & Joffe, G. (2013). Irti masennuksesta. Helsinki: Duodecim.

-> Pihlaja, S. (2013). Masennuksen hoito internet-pohjaisella psykoterapiaohjelmalla. Suullinen esitys. Psykoterapiatutkimuksen päivät 15.2. Jyväskylän yliopisto.

-> Pihlaja, S. (2013). Psykoterapiaan liittyvät hallintakäsitykset ja psykoterapiaan hakeutuminen. Suullinen esitys. Psykoterapiatutkimuksen päivät 14.2. Jyväskylän yliopisto.

-> Pihlaja, S. (2012). Example and effectiveness of web-based computerized cognitive psychotherapy for social phobia in Finnish student population. Verbal presentation. Nordic Congress for Student Health.

-> Pihlaja, S. (2012). Apua masennukseen nettiterapiasta. Suullinen esitys. Psykologia 2012 –kongressi.