Työ elää verkostoissa

Työ elää verkostoissa

Viime kuussa aamuinen työmatka kulki lentokentälle. Lähdin reissulle kesäiseen Hampuriin yhteistyökumppanin kutsumana. Istuin lennolla lentokentän kahvilassa tapaamani matkakumppanin kanssa ja juttelimme kuin vanhat tutut. Miten tämä oikein tapahtui? Mitä haluan tällä saavuttaa? Miksi seuraan nykyisin intuitiotani?

Verkostoitumisen myytti

Verkostoitumista pidetään yhtenä nykyhetken tärkeimmistä työelämätaidoista. Se voi tapahtua yksilöiden, organisaatioiden, tai vaikka maidenkin välillä. Se voidaan määritellä ”prosessiksi, jossa yhteistyöorganisaatioiden tieto, osaaminen ja arvot yhdistetään lisäarvoa synnyttäväksi toiminnaksi” tai vaikka ”metaforana, jonka mukaan ihmiset ovat toisiinsa kytkeytyviä, verkottuvia ja tässä mielessä sosiaalisia olioita”.

Käytännön vinkkejä verkostoitumiseen löytyy helposti googlaamalla. Vinkit vaihtelevat kehotuksista kantaa käyntikortteja mukana aina ”suun avaamiseen” ja uteliaisuuteen saakka. Vaivaakohan jotakuta muutakin näiden vinkkien ulkokohtaisuus ja niistä joskus läpi paistava tarkoitushakuisuus?

Verkosto syntyy siellä, missä elämä on

Päätin pohtia mitä verkostoituminen minulle tarkoittaa ja millaisia esimerkkejä mieleeni tulee viime kuukausilta. Yksinkertaisimmillaan se on ihmisten kohtaamista, sitä mitä tapahtuu kun tapaamme muita ihmisiä eri yhteyksissä: Työssä, koulutuksissa, tapahtumissa, Facebook-ryhmissä, LinkedInissä, harrastusten parissa, naapurustossa, messuilla tai vaikka bussipysäkillä. Sääntöjä siihen ei ole, tai ei ainakaan kannattaisi olla.

Jos oma reviiri tuntuu liian kapealta, sitä kannattaa laajentaa. Koulutukset ovat hyvä tapa tutustua samoista asioista kiinnostuneisiin ihmisiin – koulutukseen osallistuminen on merkki kiinnostuksesta aihetta kohtaan. Sosiaalinen media tarjoaa mahdollisuuksia järjestää tilaisuuksia helposti, kun jostakin aiheesta kiinnostuneet voivat sopia yhteisestä tapaamisesta jonkin teeman ympärille.

Verkoston määrä ei välttämättä korvaa laatua. Ne ihmiset, joiden kanssa olet konkreettisesti tehnyt yhteistyötä ovat niitä, jotka todellisuudessa voivat suositella sinua. Helpoin tapa aloittaa on auttaa muita – tai pyytää apua. Kynnys on sitä matalampi, mitä vähemmän rahaa yhteistyössä liikkuu. Esimerkkeinä viime vuosilta tulee mieleeni ainakin mentorina toimiminen, koulutuksen harjoittelun tarjoaminen yritykselle edullisesti, lounastapaamisten ehdottaminen ja tilaisuuksiin puhujaksi lähteminen.

Mitä hyötyä verkostosta on työssä?

Erilaisissa ohjeissa kehotetaan verkostoitumaan, koska siitä on hyötyä työn löytämisessä ja työelämässä suoriutumisessa. Mihin tämä oikein perustuu? Olennaista on ymmärtää, että monen työn luonne on peruuttamattomasti muuttunut. Työmahdollisuudet eivät ole enää vain valmiita työpaikkoja ja työnkuvia, eikä yhteistyö pelkästään oman työpaikan kollegoiden kanssa aina johdakaan parhaaseen tulokseen valmiissakaan työpaikassa.

Ainakaan minun työni ei enää ole sellaista, kuin kymmenen vuotta sitten: menin töihin aamulla, tein työtehtäviäni työhuoneessa kahdeksan tuntia, kunnes oli aika lähteä kotiin. Työni ei enää olekaan sidottu tiettyyn aikaan tai paikkaan. Päätän itse missä, milloin ja kenen kanssa työtäni teen, ja myös sen, mikä on tarpeeksi.

Työni liittyy paljon verkostoihin. Tapaan usein ihmisiä, joiden kanssa minulla on samoja intressejä ja toisaalta myös liityn verkostoihin vain huomatakseni, että tapaan pian uusia ihmisiä, joiden kiinnostuksen kohteet koskettavat omiani. Kirjailijana ja valmentajana verkostoni eivät enää olekaan terveydenhuollossa tai mielenterveysalalla, vaan siihen kuuluvat kaikki itsensä johtamiseen tai kirjailijuuteen liittyvät verkostot.

Suuri osa työstäni on jotakin sellaista, mikä ei tuota välitöntä tulosta tai suoritetta. Vaatii rohkeutta ja luottamusta omaan intuitioon seurata sellaisia polkuja, joiden loppupäästä ei ole mitään tietoa. Työmahdollisuuden syntyminen on prosessi, joka ei välttämättä edes tunnu työltä. 

Työ on kiinnostumista, kuuntelemista, keskustelua, kirjoittamista ja keräytymistä – termi jonka keksin sille, miten eri kiinnostuksen kohteet ja osaamiset jonakin ajan hetkenä yhdistyvät ja ihminen pääsee toteuttamaan monia taitojaan ja kiinnostuksiaan samanaikaisesti, ehkä jotakin kokonaan uutta synnyttäen.

Verkostoissa tapahtuu oppimista. Kaikkea tietoa ei voi lukea kirjoista tai internetistä. Jos keskityt vain verkostoihin, jotka voivat tarjota sinulle työtä tai apua työhösi, se jää voi jäädä kapeaksi. Joskus kohtaamisesta on se hyöty, että osaat auttaa jotakuta muuta paremmin.

Verkoston voima on siinä, mitä kaikkea yhteistyössä voi syntyä. Elämme joskus illuusiossa, että toteutamme asioita itsenäisesti, mutta tämä harvoin pitää paikkaansa todellisuudessa. Asioiden toteutus etenee jouhevimmin, kun voimme oppia myös muilta ja tehdä yhteistyötä heidän kanssaan. Verkostoissa annetaan ja saadaan apua, mutta myös synnytetään jotakin, mitä ei olisi ilman verkostoa.

Erään kohtaamisen tarina

Kun kirjoitin kirjaani tuli tärkeäksi verkostokseni Atena-kustannus. Osallistuessani heidän tukemanaan kirjamessuille, löysin sattumalta kiinnostavan workshopin Books On Demandin messupisteellä. Kirjoittajien valmennuksia toteuttaneena päätin käydä sivistämässä itseäni omakustannusyrityksen palveluista, jotta osaisin paremmin ohjata opiskelijoitani eri palveluihin.

Kuunnellessani edustajan puhetta, totesin, että mehän olemme samalla asialla: Haluamme rohkaista ihmisiä kirjoittamaan, ja myös julkaisemaan tekstejään muiden luettavaksi. Ehdotin yhteistyötä ja vaihdoimme yhteystietoja.

Sovimme sähköpostitse, että edustaja tulisi kertomaan omakustantamisesta tietokirjoittamisen valmennukseeni. Se toivottavasti rohkaisisi kirjoittajia entisestään kirjoittamaan, kun julkaisu ei ole edes kustannussopimuksesta kiinni.

Ajankohta lyötiin lukkoon ja kirjoitin BoD:lle vierailijablogin. Kerroimme molemmat verkostoissamme tulevasta valmennuksesta. Yhteistyö-workshop sujui hyvin ja palaute oli kiittävää. Workshopin jälkeen sain kutsun tulla Hampuriin tutustumaan BoD:n kirjapainoon ja suunnittelemaan tulevia yhteistyökuvioita muiden yhteistyötahojen kanssa.

Sovittiin puheenvuorosta BoD:n omakustajapäivässä, keskusteltiin kirjoittamisesta ja kirjamessuista, sekä pohdittiin yleisemmin, miten ihmisten kirjoittamista voidaan edistää. Samalla tein matkaa kokeneen markkinointitaitoisen henkilön kanssa, jolta opin paljon somesta ja viestinnästä opiskelematta sen kummemmin mitään. Parasta oli, että pääsin keksimään keinoja yhden elämäntehtäväni toteuttamiseen: Innostamaan ja tukemaan ihmisiä itsensä toteuttamisessa.

Vinkkejä verkostoitujalle

Vinkki #1: Pidä mieli avoimena. Maailma on täynnä mahdollisuuksia löytää kiinnostavia kontakteja. Monet verkostot avaavat ajan myötä arvaamattomia tilaisuuksia yhteistyöhön ja mielekkäisiin kohtaamisiin. Uudet ajatukset syntyvät usein vuorovaikutuksessa samanmielisten ja tietysti myös  erimielisten kanssa. 

Vinkki #2: Aktiivisuus kannattaa. Jos jokin kiinnostaa, ainahan voi kysyä. Ihmisellä on luontainen tarve auttaa muita, sitä on jopa väitetty yhdeksi ihmisen perustarpeeksi. Et siis ole vain rasite, jos kysyt neuvoa tai apua – saatat tarjota jollekin odottamattoman ilon kokemuksen. Auta myös muita kun siihen tarjoutuu sopiva tilaisuus. Älä turhaan nolostele tekemisiäsi tai aikaansaannoksiasi. Mikäli jotakuta saattaa kiinnostaa tai vaikka inspiroida se mitä teet, käytä tilaisuutesi kertoa siitä. Näin muut saavat tietää mitä teet ja madallat muiden kynnystä ottaa sinuun yhteyttä, kun he kaipaavat sinulle kertynyttä osaamista.

Vinkki #3: Osallistu tilaisuuksiin. Näinä virtuaalisen verkostoitumisen aikoina kontaktit voivat jäädä pintapuolisiksi. Kun osallistut koulutuksiin, valmennuksiin tai vaikka verkostoitumistapaamisiin, pääset helposti puhe-etäisyydelle samasta aihepiiristä kiinnostuneiden kanssa. On helpompi ottaa yhteyttä sellaiseen henkilöön, jonka on joskus tavannut, eikö vain? Mikäli kaipaat itsellesi uutta verkostoa, tee vaikka suunnitelma siitä, kuinka usein käyt erilaisissa tilaisuuksissa ja etsi sitten sinulle sopivia tapahtumia.

Tämän kevään tavoitteeni on tuoda aikaansaamisen taikaa kaikille, jotka sitä kaipaavat.

P.S. Mikäli sinuakin kiinnostaa kirjoittaminen, ilmoittaudu Ideasta tietokirjaksi –valmennukseen, jossa kirjaideasta työstetään kirjoittamissuunnitelma. Löydät lisää tietoa Facebook-tapahtumasta. Valmennus täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä, sitovat ilmoittautumiset tästä linkistä

P.P.S. Voit tilata ilmaisen Aikaansaamisen taika –blogisarjan tästä

Saat sähköpostiisi noin kerran viikossa johonkin aikaansaamisen teemaan keskittyvän blogin, jossa on aina mukana helposti toteutettavia vinkkejä siitä, miten voit parantaa arkeasi heti.

P.P.P.S. Blogin tilaajien tietosuojaseloste on päivitetty, löydät sen tästä linkistä.