Työpaja

Työpaja tai workshop

Työpaja on osallistava koulutus tai valmennus, jossa osallistujat saavat tietoa ja pääsevät myös kokemuksellisesti harjoittelemaan uusia taitoja. Näin opittu viedään käytäntöön parhaiten. Työpajat räätälöidään aina kullekin kohderyhmälle erikseen. Aihe ja harjoitukset voidaan valita sen mukaan, mikä kussakin tilaisuudessa on osallistujille olennaista. Työpajassa voi olla esillä teoriaa tai tutkimustietoakin ja siihen yhdistetään sopivia yksilö- tai ryhmäharjoituksia. Työpajat voidaan toteuttaa perinteisenä lähitoteutuksena tai virtuaalisesti etätoteutuksena esimerkiksi Teams, Zoom tai Meet -videoyhteyksillä. Työpajassa voidaan harjoitella itsensä johtamisen taitoja tai virtuaalisen vuorovaikutuksen menetelmiä.

ESIMERKKEJÄ TYÖPAJOISTA

  • Itsensä johtaminen ja tavoitteellisuus, CSC, 2021
    Työpajassa fokusoitiin tavoitteellisuuteen, harjoiteltiin hyvän tavoitteen asettamista ja oman työn suunnittelua, sekä ajanhallinnan apukeinoja.
  • Huomioiva vuorovaikutus ja yhteisöllisyys virtuaalisesti, Varma, 2021
    Työpajassa tarkasteltiin virtuaalisen kommunikaation erityispiirteitä, harjoiteltiin osallistamista etäyhteydellä, tutustumista ja huomioivaa vuorovaikutusta etätyössä ja harjoiteltiin kirjoittamalla viestimistä.
  • Resilience, Utopia Analytics, 2021
    Työpajassa tarkasteltiin resilienssin käsitettä eri näkökulmista, keskusteltiin sen ulottuvuuksista työelämässä ja osallistujat toteuttivat ryhmätyöt annetuista aiheista oman työyhteisön näkökulmasta.

TYÖPAJOISTA SANOTTUA

Sisältö oli rautaa – hyvin jäsennetty. Yleisön aktivoinnit kivoja. Ja hyvin tartuit keskusteluun chatissa.

Osallistujapalaute, Itsensä johtaminen ja tavoitteellisuus, CSC, 2021

Hyvä muistutus tärkeistä asioista ja ajatuksia, joita voi omassa työssä toteuttaa. Hyvää oli tunteiden korostaminen motivaation lähteenä ja mielekkyyden perustana.

Osallistujapalaute, Ministeriöiden valmennus, 2017

Työpaja oli kohdennettu meidän tarpeisiin ja antoi hyviä käytännön vinkkejä perustyöhön. Hyödyllistä oli erityisesti kirjoittamalla viestiminen. Yksikössämme käytetään paljon sähköpostia asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa viestimiseen, joten osuus oli loistava.

Osallistujapalaute, Virtuaaliset vuorovaikutustaidot, Helsingin kaupunki, 2020

TILAA BLOGI JA SEURAA TAPAHTUMIA

Näyttöjä työstäni: Luettavaa ja kuunneltavaa
0
Tietokirjoja
0
Esiintymisiä
0
Media-vierailuja