Virtuaalinen vuorovaikutus

VIRTUAALINEN VUOROVAIKUTUS

Etäkommunikaatiossa videoyhteydellä ja kirjoittamalla pätevät osin eri lainalaisuudet kuin kasvokkain kohdatessa. Opit virtuaalisen vuorovaikutuksen erityispiirteistä, tiedät miten tuet osallisuutta ja keskittymistä etäkontaktissa, miten kaikkien ääni saadaan kuuluviin etänäkin. Virtuaalisestikin voidaan huomioida tunteet, luoda luottamusta ja tutustua toisiin. Opit kommunikoimaan nonverbaalista vuorovaikutusta kirjoittamalla ja ottamaan huomioon tunteet viestien kirjoittamisessa. Taustallani on vuosien työkokemus HUS Psykiatrian verkkopalveluprojekteissa, nettiterapioiden kehitystyössä, jossa toimin nettiterapeuttien kouluttajana ja työnohjaajana. Teen väitöskirjaa ihmisen antamasta tuesta nettiterapiassa.

KOULUTUKSESTA SANOTTUA

  • Virtuaaliset vuorovaikutustaidot, 2020, osallistujapalaute
    Työpaja oli kohdennettu meidän tarpeisiin ja antoi hyviä käytännön vinkkejä perustyöhön. Hyödyllistä oli erityisesti kirjoittamalla viestiminen. Yksikössämme käytetään paljon sähköpostia asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa viestimiseen, joten osuus oli loistava.
  • Taitoa ja tukea etäohjaukseen, 2020, osallistujapalaute
    Asiasisällöt olivat kiinnostavia ja ammatillisia. Hyödyllistä oli saada uutta tutkittua tietoa.
  • Psykologista ohjausta virtuaalisesti, 2016, osallistujapalaute
    Koulutus oli erittäin antoisa. Käytännönläheiset vinkit olivat erittäin tervetulleita. Ei juututtu liiaksi teoreettisiin asioihin, mietittiin ihan käytännön työn näkökulmasta.

SISÄLTÖJÄ

Virtuaalisen vuorovaikutuksen erityispiirteet
Osallisuus ja keskittyminen virtuaalisesti
Tunteet ja niiden huomiointi
Tutustuminen ja osallistuminen virtuaalisesti
Kohtaamiset etätyössä
Kommunikointi puhelimitse ja sähköpostilla
Kielenkäyttö ja sanamuodot
Jämäkkyys ja rajaaminen
Hyvän yhteistyösuhteen luominen
Nettiterapia ja videoterapia
Haastavien tunteiden kohtaaminen ja kannattelu
Menetelmiä yksilötyöhön ja ryhmätyöhön

TILAA BLOGI JA SEURAA TAPAHTUMIA

Näyttöjä työstäni: Luettavaa ja kuunneltavaa
0
Tietokirjoja
0
Esiintymisiä
0
Media-vierailuja